Utvecklad för kunder – tillsammans med kunder

Fokusgrupper och tester

Det är viktigt för Damixa att våra produkter verkligen uppfyller våra kunders behov. Ett nytt kran- eller duschsystem måste ha ett attraktivt utseende – både i våra kunders ögon och i deras hem. Och det måste innehålla de funktioner som krävs av kunden.


En kran är därför inte bara en kran. Det är en viktig del av vårt hem, som ska underlätta i vardagen. Den måste vara lätt att använda, ha smarta integrerade funktioner och naturligtvis ett attraktivt utseende.


Det räcker inte att vi på Damixa försöker gissa oss till våra kunders behov. Detta är skälet till att våra kunder är en integrerad del av utvecklingsprocessen. Mycket av vårt designutbud är resultatet av en design- och utvecklingsprocess där kunderna kommer med synpunkter i fokusgrupper och tester.


Vi presenterar designförslag och prototyper. Kunderna svarar med förslag och presenterar nya önskningar och idéer. Våra formgivare går tillbaka till ritbordet och våra ingenjörer lägger till och ändrar funktionaliteten. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår nästa Damixa-kran. För att uttrycka det kortfattat: Vi utvecklar kranar till våra kunder tillsammans med våra kunder.


Det finns tillfällen då vi kanske behöver en hjälpande hand från andra experter som inte är våra kunder. Detta var t.ex. fallet med vårt unika Clover Easy-sortiment. Det utvecklades i nära samarbete med en grupp användare med specifika behov av enkel hantering med specialister på användarvänlig design från det danska designhuset Design Concern.

Om Damixa

Historia

Tillverkning

DNA