Garanti och reklamation 

  • Lagstadgad 2-årig reklamationsrätt mot fel och defekter hos produkten 
  • Utökad garanti i 5 år mot kvalitets- och funktionsfel 

På Damixa vill vi gärna ge dig en extra trygghet när du köper en blandare av oss. Därför erbjuder vi förutom en 2-årig, lagstadgad reklamationsrätt, en 5-årig utökad garanti på hela vårt produktsortiment mot kvalitets- och funktionsfel.  Nedan ser du tillvägagångssättet.  

Kontakta alltid återförsäljaren först, när det gäller ett reklamations- eller garantiärende. 

Förbehåll i reklamationer och garantibestämmelser​​​​

  • Installation måste utföras fackmannamässigt och i enlighet med gällande branschregler
  • Omfattar inte frostskador eller skador och funktionsfel som uppstått på grund av föroreningar i vattnet
  • Skador orsakade av bristande eller felaktig rengöring och underhåll av produkten omfattas inte

Så här hanterar vi ett reklamationsärende

Reklamationsrätten täcker kostnaderna för att reparera eller ersätta produkten med en ny, likvärdig produkt. Vid reparation eller byte mot en ny produkt, förlängs reklamationsrätten med ytterligare 2 år. Om du upptäcker tillverkningsfel eller defekter på produkten inom 2 år från inköpstillfället, ska du göra en reklamation av produkten där du köpt produkten (i butiken eller via återförsäljaren). Som kund ska du kunna dokumentera tidpunkten för inköpet av varan, genom att uppvisa kvitto eller kopia på fakturan, som gäller leveransen. För att reklamationsrätten ska gälla måste produkten ha installerats och använts på rätt sätt. Eventuell rördragning och installation måste utföras fackmannamässigt och i enlighet med gällande branschföreskrifter. Dessutom får produkten inte tidigare ha tagits isär eller på annat sätt modifierats av personer utan behörighet. Reklamationsrätten omfattar inte frostskador eller skador och fel som uppstått på grund av föroreningar i vattnet. Reklamationsrätten för tillverkningsfel på ytor gäller inte heller för fel som orsakats av felaktig rengöring (skurning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel) eller repor orsakade av kontakt med hårda eller vassa föremål t.ex. knivar eller material av metall. Fel på grund av normalt produktslitage, felaktig användning eller vårdslöshet i förhållande till att följa monterings- eller serviceanvisningar ersätts inte. Reklamationsrätten täcker kostnader för reparation eller utbyte av produkten mot en ny likvärdig produkt. Om produkten inte längre marknadsförs erbjuds en liknande produkt. Återförsäljaren måste få reklamationen godkänd av oss innan arbetet med reparation eller utbyte påbörjas.

Detta är din utökade 5-årsgaranti

Garantin täcker utbyte av berörda delar, samt andra komponenter som eventuellt kan ha skadats. Vi står för materialkostnader och frakt av nya komponenter och reservdelar till återförsäljaren eller till dig. Vi erbjuder en utökad garanti på funktionsfel, inklusive en läckage- och droppgaranti som uppstår inom 5 år från inköpstillfället. Som kund ska du kunna dokumentera tidpunkten för inköpet av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia på fakturan, som gäller leveransen. Från det 3:e till det 5:e året efter inköpstillfället täcker den utökade garantin endast kostnader för reservdelar och inte arbetskostnader för reparationer. Garantin täcker utbyte av berörda delar, samt andra komponenter som eventuellt kan ha skadats. Garantin täcker inte luftblandare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll för undvikande av avlagringar. När det gäller en produkt där en eller flera reservdelar har bytts ut, förlängs inte garantitiden ytterligare, dock omfattas produkten fortfarande av den ursprungliga garantin upp till 5 år efter inköpstillfället.

Återförsäljaren där du köpte produkten kommer att kontakta Damixa innan vi kan lösa problemet åt dig

Återförsäljaren måste få reklamationen godkänd av oss innan arbetet med reparation, byte eller sändning av komponenter och reservdelar påbörjas. Våra produkter håller en hög kvalitet och är konstruerade för att fungera i många år. Vi lagerför relevanta reservdelar till produkten i minst 5 år från det att produkten upphör att marknadsföras. Om myndigheterna i ett land ändrar kraven för produktens godkännande, och en reservdel därför inte uppfyller de nya kraven, kan vi bli tvungna att sluta med lagerföringen tidigare än 5 år efter det att produkten har utgått. För tillbehör och duschanordningar garanteras lagerhållning av ersättningsprodukter eller motsvarande produkter för att bibehålla funktionen.

Kontakta alltid först återförsäljaren där du köpte produkten

Det är återförsäljaren som hjälper dig att lösa problemet och vår rikstäckande och erfarna serviceavdelning finns alltid tillgänglig för att svara på frågor och ge teknisk support. Kom ihåg att ta med dokumentation för inköpstillfället av varan i form av kvitto eller faktura.