Garanti

Garantiperioden

2 år på produkter med funktionsfel och läckage

5 års förlängd droppgaranti på armaturer som droppar ur pipen

Omkostnader i samband med ett garantiärende

Om reklamationen äger rum inom garantiperioden, täcker Damixa kostnader för installatör/montör och reservdelar/produkt i samband med byten. En förutsättning är att alla reklamations- och serviceärende måste avtalas med Damixa före igångsättandet.

Du kommer att få reservdelar skickade till dig eller ett besök av en kvalificerad montör när din garanti ska åtgärdas

Beroende på produkt och service, kommer garantin att genomföras, antingen genom leverans av reservdelar/ produkt eller genom ett besök av Damixas egen serviceagent eller en utsedd VVS-installatör som känner till Damixas produkter.

Återförsäljare måste kontakta Damixa innan garantiärendet åtgärdas

Återförsäljaren måste kontakta Damixa innan garantiarbetet utförs för kunden. När Damixa har godkänt garantiärendet kan saken åtgärdas.  

Kontakta alltid återförsäljaren, som den första åtgärden, i samband med ett garantiärende

Vid en eventuell reklamation av en Damixa-produkt, ska man alltid kontakta den återförsäljare där produkten köptes, som det första man gör. Det är återförsäljaren som förmedlar garantin på uppdrag av Damixa.Damixas landsomfattande och erfarna serviceavdelning är alltid tillgänglig för frågor och teknisk support i samband med garantiärenden.

Garantiförbehåll:

1.    Garantin gäller inte vid felaktig installation eller orenheter i vattnet.
2.    Alla armaturer måste monteras i frostfri miljö. Frostskador omfattas inte av garantin.
3.    Skada orsakad av fel eller felaktigt underhåll av produkten omfattas inte.