Dansk utveckling och produktion ger kvalitet

Avvikelse från våra höga standarder – tolereras inte

Ingenting lämnas åt slumpen på Damixas fabrik i nordöstra delen av Odense i Danmark. Endast det bästa är gott nog, och vi lägger ner stora ansträngningar på att se till att våra produkter alltid håller en hög kvalitet.


Vi har ett knivskarpt fokus på kvalitet, alltifrån utvecklings- och testlaboratorierna till fabriksgolvet, där de färdiga kranarna monteras och kvalitetskontrolleras. Brister – eller helt enkelt minsta avvikelse från våra höga standarder – tolereras inte.


Vår verktygslåda är en kombination av avancerad teknik, maskiner och känsliga ögon. Våra utvecklingsingenjörer använder 3D-skrivare när de arbetar med prototyper. Testingenjörerna arbetar både med avancerad mätutrustning och maskiner som de själva har gjort för att testa och påverka de enskilda komponenterna under långa tidsperioder.


Detta säkerställer, både att våra befintliga produkter, samt de som befinner sig i utvecklingsfasen, lever upp till de nödvändiga standarderna. Och om det inte finns någon standard från början, utvecklar vi våra egna stränga Damixa-standarder.


Alla fullständigt monterade kranar genomgår ett noggrant läcktest gällande täthet och de undersöks minutiöst av erfarna personer i det sista steget i processen. Först efter det att den visuella inspektionen är klar och varje enskild kran har godkänts, får de packas i Damixas förpackning och vidarebefordras för distribution.

Om Damixa

Historia

Utveckling

DNA