Garantier

Garantivillkor

Produkter som konstateras vara behäftade med fabrikationsfel byts eller repareras utan kostnad om de returneras franko till Damixa inom två år från fakturadatum.  

På Damixas blandare, förutom Serie 30, ges 5 års droppgaranti mot dropp från kranens utlopp under följande förutsättningar:

1. Monteringen har utförts av en auktoriserad installatör och enligt gällande regler.
2. Damixa får meddelande om och godkänner reparationen innan den utförs.

2 års fullständig garanti. Därefter ytterligare 3 års droppgaranti.

Droppgarantin ersätter endast reservdelar. Garantin gäller endast i de fall defekten beror på felaktigt material eller felaktig tillverkning och den inte har uppstått på grund av felaktig hantering, fel montering eller bristfälligt underhåll, vårdslöshet eller onormalt slitage.

Om produkterna är behäftade med fel som täcks av Damixas garanti ska följande riktlinjer följas:

Fel som konstateras vid mottagandet, i samband med installationen eller efter installationen ska rapporteras till återförsäljaren som sålt produkten för överenskommelse om eventuell felavhjälpning eller retur. Därefter kontaktar återförsäljaren Damixa direkt.

Installatören ska ta kontakt med Damixa innan garantoreparationen utförs.